top of page
Asset Preparation (500 × 500 px).png
E4Z.jpeg

Metaverse Solution

เราสร้าง Metaverse

5_edited.png
4.png
4_edited.png
1.png
1_edited.png
X.png
X_edited.png
6.png
6_edited.png
3.png
3_edited.png
Category.png

CATEGORY

Target User.png

EDTECH USER

Target Level.png

SEGMENT

Introduction to

Metaverse Solution

MyLearnZone Metaverse เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยนำเสนอโซลูชั่น Metaverse Immersive Experience แบบ End-to-End ให้กับองค์กรธุรกิจและสถาบันการศึกษา MyLearnZone บุกเบิกการใช้ Deep Tech เพื่อฝังเทคโนโลยี Metaverse Immersive เช่น Mixed Reality, 3D Interactive, Virtual Training ลงในการเรียนรู้และการพัฒนา โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องจำลองราคาแพงหรืออุปกรณ์สวมใส่ขนาดใหญ่ ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับวัตถุต่างๆ ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงได้อย่างอิสระโดยใช้ประสบการณ์เสมือนจริง (Immersive Experience) เพื่อรับการฝึกอบรมแบบลงมือปฏิบัติจริงและฝึกฝนความรู้ใหม่ๆ ที่จำเป็นในการทำงานได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นความรู้ใหม่ทั้งหมดหรือเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบในงานที่เพิ่มขึ้น ผู้เรียนสามารถรับการฝึกอบรมที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของตนเองบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต ทั้งแบบออฟไลน์และระหว่างเดินทาง ทุกที่ทั่วโลก เพื่อสัมผัสกับความท้าทายที่แท้จริงของสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยข้อมูลและขยายตัวอยู่ตลอดเวลา
Key Feature.png

KEY FEATURES

MyLearnZone EXPLORE ระบบความรู้บนคลาวด์ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้ปลายทางมีส่วนร่วมกับประสบการณ์ผู้ใช้ Metaverse ที่ยอดเยี่ยม

ระบบจัดการการเรียนรู้ MyLearnZone ประกอบด้วยการสร้างเนื้อหา การเผยแพร่ข้ามอุปกรณ์ การติดตามการโต้ตอบของผู้ใช้ในที่เดียว

ด้วยการใช้ AI และการเรียนรู้ของเครื่อง MyLearnZone เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นข้อมูลที่นำไปใช้ได้จริงด้วยการวิเคราะห์การแสดงภาพที่เข้าใจง่าย

3D Interactive, Virtual Reality, Augmented Reality และ Mixed Reality ร่วมกันสร้างวิวัฒนาการประสบการณ์ผู้ใช้ที่บริสุทธ์ครั้งใหม่

Technical Feature.png

TECHNICAL DETAILS

PRODUCT CERTIFICATIONS

Please click here to find out more about certifications.

EdApp.png
Educational App Store (X).png
1EdTech.png
1EdTech Certification (X).png
Cert.png
Digital Promise Product (X).png
Project Unicorn.png
Project Unicorn (X).png
Codesign.png
Codesign Certification (X).png
EAF.png
Education Alliance Finland (X).png
ISTE.png
ISTE.png
ATLIS.png
ATLIS.png
Common Sense.png
Common Sense (X).png
Language.png

LANGUAGE

Plans & Pricing (2).png

PLANS & PRICING

ไม่มี

bottom of page