top of page
Asset Preparation (500 × 500 px).png
E4Z.jpeg

ICANDO

การผจญภัยการเรียนรู้ของฉัน

5_edited.png
4.png
4_edited.png
1.png
1_edited.png
X.png
X_edited.png
6.png
6_edited.png
3.png
3_edited.png
Category.png

CATEGORY

Target User.png

EDTECH USER

Target Level.png

SEGMENT

Introduction to

ICANDO

เชื่อมโยงเด็ก ครู และผู้ปกครองผ่านเทคโนโลยีการศึกษาผ่านเกมขั้นสูง ผลิตภัณฑ์ของเรามีวิธีการเรียนรู้แบบโต้ตอบซึ่งเด็ก ๆ สามารถเข้าถึงกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ ด้วยการนำเสนอความท้าทายผ่านเกม จะกระตุ้นให้พวกเขาเป็นผู้เรียนอย่างอิสระด้วยความสามารถแห่งศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การคิดเชิงวิพากษ์ ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร และการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้พวกเขามีทักษะในการเผชิญกับอนาคต เราสร้างแพลตฟอร์มของเราเกี่ยวกับสิ่งที่การศึกษาปฐมวัยของอินโดนีเซียต้องการจริงๆ ดังนั้นเราจึงเปิดตัวแอปพลิเคชันแบบบูรณาการ 3 รายการสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 3 ประการในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ เด็ก ครู และผู้ปกครอง ICANDO Kids มีกิจกรรมแบบโต้ตอบมากกว่า 2,000 กิจกรรม เด็กๆ สามารถเล่นและเรียนรู้ได้ในเวลาเดียวกัน ไม่เพียงแต่คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศิลปะภาษาเท่านั้น ICANDO ยังมุ่งหวังที่จะสร้างนิสัยที่ดีสำหรับทักษะชีวิตที่เด็กจะได้รับ ICANDO มอบอิสระให้กับเด็กๆ ในการเรียนรู้ตามจังหวะและระดับของตนเอง โดยพวกเขาจะกลายเป็นกัปตันเรือแห่งการเรียนรู้ของตนเอง โรงเรียน ICANDO มอบโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งสนับสนุนสถาบันการศึกษาปฐมวัยในการดำเนินการกระบวนการเรียนรู้และการสอนในแต่ละวัน ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการรายงานทั้งในและนอกห้องเรียน ในขณะเดียวกันก็ทำให้งานธุรการง่ายขึ้นสำหรับครูทุกคน ICANDO ได้สร้างแอปพลิเคชันสำหรับผู้ปกครองที่สามารถติดตามว่าเด็กๆ ได้เรียนรู้ไปไกลแค่ไหน ความสำเร็จที่ได้รับขณะเรียน และผลการเรียนรู้ของเด็กที่โรงเรียนและที่บ้าน ข้อดีอย่างหนึ่งของผู้ปกครอง ICANDO ก็คือผู้ปกครองสามารถจัดการเวลาเล่นของบุตรหลานได้ด้วยฟีเจอร์เวลาหน้าจอ
Key Feature.png

KEY FEATURES

การศึกษาตามเกม

วิธีการเรียนรู้แบบค้นพบ

เชื่อมโยงกันอย่างดีระหว่างนักเรียน-ครูและผู้ปกครอง

มากกว่า 2,000 เกม

Technical Feature.png

TECHNICAL DETAILS

PRODUCT CERTIFICATIONS

Please click here to find out more about certifications.

EdApp.png
Educational App Store (X).png
1EdTech.png
1EdTech Certification (X).png
Cert.png
Digital Promise Product (X).png
Project Unicorn.png
Project Unicorn (X).png
Codesign.png
Codesign Certification (X).png
EAF.png
Education Alliance Finland (X).png
ISTE.png
ISTE.png
ATLIS.png
ATLIS.png
Common Sense.png
Common Sense (X).png
Language.png

LANGUAGE

Plans & Pricing (2).png

PLANS & PRICING

มีแผนสมัครสมาชิกแบบหนึ่งเดือน สามเดือน หกเดือน หรือหนึ่งปี

bottom of page