top of page
Asset Preparation (500 × 500 px).png
E4Z.jpeg

Curiosity Gym

ลองนึกภาพคำถามของคุณ

5_edited.png
4.png
4_edited.png
1.png
1_edited.png
X.png
X_edited.png
6.png
6_edited.png
3.png
3_edited.png
Category.png

CATEGORY

Target User.png

EDTECH USER

Target Level.png

SEGMENT

Introduction to

Curiosity Gym

Curiosity Gym เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีการศึกษาชั้นนำที่มุ่งเน้นการจุดประกายความอยากรู้อยากเห็นและนวัตกรรมให้กับจิตใจของคนรุ่นใหม่ Curiosity Gym มีบทบาทสำคัญในการจัดตั้ง Tinkering Labs และศูนย์นวัตกรรมในโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศอินเดีย และได้จัดหาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลือง หลักสูตร และเจ้าหน้าที่ ภารกิจของ Curiosity Gym คือการเปลี่ยนแปลงเด็กและเยาวชนของอินเดียผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยที่นักเรียนจะทำงานตามผลลัพธ์ตามโครงงาน และรับทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และกรอบความคิดในการคิดออกแบบ Curiosity Gym ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่และเวทีสำหรับนักเรียนได้ฝึกจิตใจด้วยการถามคำถามและค้นหาคำตอบ หลักสูตรการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่นำโดยผู้สอน Stem – การเขียนโค้ด – แอพมือถือและการพัฒนาเกม – ปัญญาประดิษฐ์ – Python และการแสดงข้อมูล – หุ่นยนต์เสมือน – ชีวสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรที่เปิดสอนมีดังนี้: 1. การเรียนรู้การเขียนโค้ดเกม (มาตรฐาน 3 ถึง 5): ออกแบบเรื่องราวแบบโต้ตอบ แอนิเมชั่น เกม และอวตารของคุณเอง 2. การพัฒนาแอปบนมือถือและเกม (มาตรฐาน 6 ถึง 8): เรียนรู้การสร้างแอปที่สร้างสรรค์ มีความหมาย และใช้งานได้เต็มรูปแบบสำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต 3. ปัญญาประดิษฐ์ (มาตรฐาน 7 ถึง 9): เรียนรู้โมดูล AI และแนวคิดการเรียนรู้ของเครื่อง เช่น การระบุวัตถุ การจดจำข้อความ ตัวเลข และรูปภาพ สร้างแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับสังคมจากโปรแกรมของคุณ 4. วิทยาการหุ่นยนต์เสมือน (มาตรฐาน 6 ถึง 8): ตั้งโปรแกรม สร้าง และทดสอบหุ่นยนต์บนซอฟต์แวร์จำลองเสมือน 5. การพัฒนาเว็บไซต์ (มาตรฐาน 7 ถึง 9): เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Hypertext Mark-up Language (HTML) ซึ่งเป็นภาษามาร์กอัปพื้นฐานสำหรับการสร้างเว็บเพจและ Cascading Style Sheets (CSS) สำหรับการจัดรูปแบบ 6. Python & Data Visualization (Std 10 ถึง 11): นักเรียนจะได้สัมผัสกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาคปฏิบัติโดยใช้ Python การแสดงชุดข้อมูลเป็นภาพ – การสร้างแผนผัง การทำความเข้าใจความหมาย และใช้เทคนิคทางสถิติจากไลบรารีต่างๆ ใน ​​Python เช่น NumPy, Panda , ซีบอร์น และ Matplotlib 7. ชีวสารสนเทศศาสตร์ (มาตรฐาน 10 ถึง 11): หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักเรียนมีความรู้และเครื่องมือในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง เช่น ค้นหาวิธีรักษาโรคติดเชื้อร้ายแรง ควบคุมจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่จำเป็น เช่น วิตามิน อินซูลิน ฯลฯ และช่วยอนุรักษ์ความร่ำรวยของเรา ระบบนิเวศ
Key Feature.png

KEY FEATURES

อาจารย์นำ

การฝึกปฏิบัติ

ชั้นเรียนออนไลน์และออฟไลน์

ให้เด็กๆ ได้สัมผัสกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด

Technical Feature.png

TECHNICAL DETAILS

PRODUCT CERTIFICATIONS

Please click here to find out more about certifications.

EdApp.png
Educational App Store (X).png
1EdTech.png
1EdTech Certification (X).png
Cert.png
Digital Promise Product (X).png
Project Unicorn.png
Project Unicorn (X).png
Codesign.png
Codesign Certification (X).png
EAF.png
Education Alliance Finland (X).png
ISTE.png
ISTE.png
ATLIS.png
ATLIS.png
Common Sense.png
Common Sense (X).png
Language.png

LANGUAGE

Plans & Pricing (2).png

PLANS & PRICING

ไม่มี

bottom of page